Ludzkie oczekiwania

Kredyty Wygórowane oczekiwania są więc niemal gwarancją rozczarowania, zwłaszcza dla maksymalistów, i w sytuacji, gdy kalkulacja nie uwzględnia żalu z powodu niewykorzystanych możliwości, kosztów alternatywnych i przyzwyczajenia. NIEOGRANICZONY WYBÓR może wywoływać skutek dużo poważniejszy niż drobne rozczarowanie a mianowicie cierpienie. Jak już wspomniałem, Amerykanie czują się mniej szczęśliwi i częściej wpadają w depresję. Uważam, że przyczynia się do tego w istotny sposób fakt, że kiedy podejmujemy decyzje, doświadczamy ich skutków, i stwierdzamy, że nie spełniają naszych oczekiwań, winimy za to samych siebie. Poczucie rozczarowania jest osobistą porażką, której można było i należało uniknąć, dokonując lepszego wyboru.

Badania prowadzone przeze mnie i moich współpracowników wskazują na maksymalistów jako osoby najbardziej zagrożone depresją. Badając kolejne grupy ludzi różniących się wiekiem (w tym dorastającą młodzież), płcią, poziomem wykształcenia, miejscem zamieszkania, rasą i statusem społecznoekonomicznym, odkrywaliśmy silny związek między skłonnością do maksymalizmu i wskaźnikami depresji. Jeśli uczucie rozczarowania ma charakter chroniczny, jeśli niemal żaden dokonany wybór nie zaspokaja naszych oczekiwań i aspiracji i jeśli stale bierzemy na siebie odpowiedzialność za te rozczarowania, wówczas sprawy trywialne urastają do coraz większych problemów, a wniosek, że niczego nie potrafimy zrobić dobrze, działa destrukcyjnie. Choć depresję wywołuje wiele czynników, a zależności między zakresem wyboru, maksymalizacją efektów i depresją wymagają dalszych badań, istnieją silne przesłanki, by uznać wszechobecną konieczność dokonywania wyborów za co najmniej jedną z przyczyn nasilającej się we współczesnym społeczeństwie epidemii smutku.

TO, co DO TEJ PORY napisałem, nie nastraja optymistycznie. Otrzymujemy to, co mówimy, że chcemy otrzymać, by zaraz przekonać się, że przedmiot naszych pragnień nas nie zadowala. Czy oznacza to, że byłoby lepiej, gdyby poważnie ograniczyć czy wręcz wyeliminować wybór? Nie sądzę. Związek między zakresem wyboru a poczuciem zadowolenia z życia jest złożony. Życie bez istotnych możliwości wyboru byłoby nieznośne. Możliwość wybierania wywiera na nas bardzo pozytywny wpływ. Ale tylko do pewnego momentu. Kiedy liczba możliwości rośnie, związane z nimi psychologiczne korzyści zaczynają znikać. Równocześnie pojawiają się i nasilają wspomniane przeze mnie wcześniej negatywne konsekwencje nadmiaru opcji. „Dobre rzeczy powszednieją, a złe się kumulują" jak zauważyli ćwierć wieku temu zmarły niedawno Clyde H. Coombs z Univeristy of Michigan w Ann Arbor i George S. Avrunin z University of Massachusetts w Amherst.
 
 

Napoją gazowanym mówimy NIE!

Napoje gazowane są rodzajem picia. Dawniej ludzie pijali przede wszystkim wodę pochodzącą ze studni lub innych ujęć na przykład rzecznych. Obecnie jednak t...

Zapalenie skórno - mięśniowe

Zapalenie skórno - mięśniowe i wielomięśniowe jest pierwotną angiopatią mięśni, skóry, tkanki tłuszczowej, układu nerwowego i narządów wewnętrznych. Występ...

Bakterie w łazience

Bakterie, które mogą znajdować się w łazience, powodują powstawanie mnóstwa chorób u człowieka, a pozbycie się bakterii jest bardzo trudne przez mikroklima...