Miażdżyca

Kredyty Miażdżyca jest chorobą tętnic dużego i średniego kalibru, polegającą na odkładaniu się w ich błonie wewnętrznej lipidów, włóknika, mukopolisacharydów i soli wapnia oraz na rozroście tkanki łącznej, co w konsekwencji prowadzi do zwężenia lub zamknięcia światła naczynia. Miażdżyca tętnic jest przyczyną choroby wieńcowej, zawału serca, zaburzeń przepływu krwi w tętnicach szyjnych i mózgowych z udarem mózgowym, zaburzeń przepływu w innych narządach jak np. w nerkach oraz chromania przestankowego kończyn dolnych. Rozwój miażdżycy jest powolny i przez długi czas nie daje objawów klinicznych. Wczesne zmiany występują już w pierwszych latach życia. Badania anatomopatologiczne dzieci zmarłych w pierwszej dekadzie wykazują obecność zmian w dużych tętnicach, określanych jako wczesne zmiany miażdżycowe. W drugiej dekadzie życia zmiany w tętnicach są bardziej nasilone i zaczynają przekształcać się w typowe blaszki miażdżycowe. W trzeciej dekadzie życia dochodzi do szybkiego przekształcania się wczesnych zmian miażdżycowych w typowe blaszki. Na różne choroby chorują nie tylko ludzie ale również zwierzęta i rośliny. Jeśli dany organizm nie funkcjonuje prawidłowo to taki stan nazywamy chorobą. W zależności od tego jaki organizm zaatakuje choroba to leczeniem zajmuje się medycyna, weterynaria lub fitopatologia. Najlepiej żeby nie dopuścić do rozwoju chorób i w takim wypadku należy stosować profilaktykę polegającą na zdrowym odżywianiu, prowadzeniu zdrowego trybu życia, unikaniu stresów. Przebieg każdej choroby ma pewien schemat czyli okres utajnienia, okres zwiastunów, okres jawny, wyleczenie lub przejście w stan przewlekły lub zgon.

Zapalenie układowe choroby tkanki łącznej zalicza się obecnie do immunopatii. Ich procesy patogenetyczne przebiegają w obrębie tkanki łącznej. Choroby te prowadzą niejednokrotnie do uszkodzenia wielu narządów. Cechuje je wielka różnorodność i zmienność objawów klinicznych. Do najbardziej znanych jednostek nozologicznych zaliczamy: reumatoidalne zapalenie stawów, liszaj rumieniowaty uogólniony, twardzina uogólniona, zapalenie skórno - mięśniowe i wielomięśniowe i guzkowe zapalenie tętnic. Częstość występowania omawianych chorób, ich rozpowszechnienie i czynniki warunkujące ich występowanie są zagadnieniami epidemiologicznymi wymagającymi dalszego pogłębienia. Ich dokładne poznanie będzie miało duże znaczenie dla całokształtu wiedzy omawianych chorób. Najbardziej opracowaną jednostką z punktu widzenia epidemiologicznego jest reumatoidalne zapalenie stawów. Liszaj rumieniowaty uogólniony jest chorobą rzadką. Rozpoznanie stwarza niekiedy trudności a wykrywalność zwłaszcza w początkowych stadiach choroby jest niska. Na choroby zakaźne chorują nie tylko dzieci ale również dorośli. Choroba nie wybiera i z jednakową zjadliwością atakuje wszystkie organy człowieka. Mamy różne rodzaje chorób zakaźnych. Najczęściej u dzieci występują choroby nosa, gardła i uszu. W okresie dziecięcym występują takie choroby jak ospa prawdziwa i ospa wietrzna, odra, różyczka, świnka, szkarlatyna. W wieku młodzieńczym i dorosłym najczęściej choruje się na zapalenie płuc, AIDS, choroby weneryczne, raka. Choroby zakaźne mogą być wywołane również przez pierwotniaki i do takich chorób zaliczamy śpiączkę. Do wirusowych chorób zakaźnych zaliczamy wściekliznę.
 
 

Altana

Kiedy mijamy różne ogrody działkowe bardzo łatwo możemy zauważyć, że na niemal każdym z nich stoi niewielka, zwykle drewniana budka. Wiele osób, które być ...

Krwotok z nosa

www.forumzabki.pl/index.php?pdst=9&akcja=3&idwp=1675 Czasami zdarza się nam dostać krwotoku z nosa. Nie jest to dużym problemem, chyba że okazuje się, iż mamy problemy z krzepnięciem krwi i ów krwotok nie chc...

Palenie zabronione

Palenie papierosów według niektórych osób powinno być całkowicie zabronione. Stworzono ją tylko po to, żeby koncerny farmaceutyczne miały zyski. Zresztą sp...