Ćwiczenia fizyczne

Kredyty Dlatego właśnie każdy człowiek ćwiczący kulturystykę winien pamiętać o konieczności dostosowania obciążeń treningowych do indywidualnych potrzeb i możliwości. Biorąc pod uwagę różnorodne parametry wykonywanych ruchów wyróżniamy trzy rodzaje ćwiczeń siłowych.

Ze względu na ogólny charakter wykonywanych ruchów ćwiczenia fizyczne dzielą się na: cykliczne (składające się z wielokrotnych powtórzeń jednego i tego samego cyklu ruchów w ściśle określonej kolejności - pływanie, wiosłowanie, bieg) i acykliczne (nie posiadające powtarzających się faz ruchowych - rzut piłki, cios w boksie).2. Ze względu na wkład (typ) wysiłku wśród ćwiczeń fizycznych rozróżniamy: statyczne (charakteryzujące się długotrwałym utrzymywaniem ciężaru własnego ciała lub innego obciążenia w nieruchomym poziomie) i dynamiczne (ich podstawą jest wysiłek skierowany na przemieszczanie ciężaru ciała - całego lub w części - w przestrzeni, albo też pokonanie określonych przeszkód).3. Ze względu na ilość pracy wykonywanej w jednostce czasu wyróżniamy: ćwiczenia fizyczne o maksymalnym wysiłku (mogą być wykonywane do kilkunastu sekund), o wysiłku submaksymalnym (do kilku minut) oraz o dużym wysiłku (od kilku do kilkudziesięciu minut) (Gracz, Sankowski, 2000).W kulturystyce stosuje się ćwiczenia, które można wykonywać zarówno jedynie kilka sekund, jak i nawet takie, które można wykonywać nawet do kilkudziesięciu minut. Czas ćwiczenia uwarunkowany jest jego celem, np. to samo ćwiczenie (chociażby wyciskanie sztangi w leżeniu) może być wykonywane przez 5 sekund przez zawodnika zaawansowanego, pragnącego pobić swój rekord, ale także przez pół minuty, jeśli jest to okres przygotowawczy, a głównym celem nie jest bicie rekordu, lecz rozwój masy mięśniowej.

Działalność sportowa zmusza osoby trenujące do mobilizacji wszystkich sił w celu osiągania i poprawiania wyników, dlatego też kulturysta, według większości badaczy, powinien posiadać następujące cechy: - dobry ogólny stan zdrowia; - dobre warunki fizyczne (tj. budowa somatyczna); - ogólnie dobra sprawność fizyczna; - odpowiednie cechy psychiczne (dobrze rozwinięta osobowość, inteligencja); - sprawność techniczna (umiejętność doboru właściwej techniki uprawianej dyscypliny sportowej do budowy somatycznej sportowca); - umiejętności taktyczne (tj. specyficzne spostrzeganie ruchów własnego ciała, poczucia czasu i trwania czynności oraz kolejności jej poszczególnych elementów; podzielność uwagi i koncentracja); - specyficzna wytrzymałość, pozwalająca samemu sportowcowi (a także jego trenerowi) na właściwe gospodarowanie możliwościami zawodnika w programowaniu kolejnych etapów treningu.Dzięki tym cechom kulturysta może trenować, czyli brać udział w treningach. Czym są treningi dla sportowców - Trening (również siłowy) doprowadza do stanu gotowości uczestniczenia w zawodach sportowych. Gotowość ta określana jest jako "forma sportowa", rozumiana jako: "stan dego sportowca, takwzględnie najlepszego przygotowania zawodnika do działania sportowego, polegający na gotowości czynnościowej oraz rozwinięciu niezbędnych specyficznych właściwości psychicznych i wychowawczych".

Droga do suksesu

Kredyty Droga do osiągnięcia sukcesu staje się coraz trudniejsza, dlatego też niektórzy szukają drogi "na skróty" i próbują stosować doping. Według Zajączkowskiego "doping jest świadomym przyjmowaniem jakiejkolwiek substancji zbędnej dla normalnie funkcjonującego organizmu lub nadmiernej dozy lekarstwa w jednym tylko celu - sztucznego podniesienia siły i wytrzymałości w walce sportowej". Wraz z rozwojem endokrynologii próbuje się stosować w celach dopingowych w sporcie coraz więcej różnego rodzaju preparatów zawierających hormony naturalne, syntetyczne i pochodne. Każdemu znany jest szybki przyrost masy i wysokości ciała w okresie pokwitania u chłopców i dziewcząt. Zjawiska te uwarunkowane są większym w tym okresie wydzielaniem się hormonów płciowych - testosteronu u chłopców, a progesteronu i estrogenu u dziewcząt. Testosteron odpowiada za większy przyrost masy mięśniowej u mężczyzn (w porównaniu z kobietami), a jego efekt anaboliczny wykorzystuje się w terapii. Testosteron, wytwarzany przez jądra, ma też istotne znaczenie androgenne u mężczyzn. Z kolei androgeny wykazują szereg właściwości, mogących odgrywać istotną rolę w sprawności fizycznej.
 
 

leczenie depresji opole

 Człowiek dotknięty depresją musi dokonać pewnych zmian w swoim trybie życia, aby skutecznie móc wygrać z ta chorobą. A pewne jest, ze choroba daje się l...

prysznice bezpieczeństwa

 Ważne, aby już od pierwszych dni, gdy tylko maluch zacznie chodzić, uczyć go podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa pieszych. Najbardziej na wypa...

Geny Y

Kopie genów Y, które zaczęły różnicować się od swoich odpowiedników na X w chwili powstania genów SRY, wykazywały w stosunku do swoich partnerów największą...