biologia

Kredyty Podobnie jak paleontolodzy, którzy badając szkielety współczesnych zwierząt oraz skamieniałości ich przodków, śledzą ewolucję gatunków, biolodzy molekularni potrafią obecnie odtworzyć ewolucję chromosomów i genów, rozszyfrowując sekwencje DNA. Z najnowszych danych wynika, że historia chromosomów płci była niezwykle dynamiczna. Cechowała ją seria nagłych zmian w chromosomie Y, kompensowanych zmianami w X. Te przemiany i oddziaływania trwają nadal. Co więcej, chromosom Y od dawna uważany za niedobitka, przydatnego w zasadzie tylko do rozpoczęcia programu rozwoju osobnika płci męskiej okazał się znacznie ważniejszy, niż podejrzewała większość biologów. Przez około 300 min lat zachował niewielką liczbę genów ważnych do przeżycia samców i pozyskał nowe, potrzebne do rozmnażania. Zamiast stać się Rodneyem Dangerfieldem* chromosomów (tak niektórzy nazywali niezbyt szanowany chromosom Y), jest bardziej podobny do Woody’ego Allena: mimo niepozornego wyglądu potrafi tak wiele dokonać.

Siłą napędową większości badań nad ewolucją ludzkich chromosomów pici była zwykła ciekawość. Ale istniał też inny powód: chęć zrozumienia przyczyn i leczenia bezpłodności mężczyzn. Odkrycie genów Y, mających wpływ na zdolność do rozmnażania, mogłoby zaowocować nowymi terapiami dla osób, u których brak tych genów lub są uszkodzone. Ostatnie osiągnięcia to efekt ponadstuletnich badań. W XIX wieku biolodzy uważali, że o płci ludzi i innych ssaków decyduje środowisko, podobnie jak u współczesnych gadów (temperatura zarodka we wczesnym stadium rozwoju rozstrzyga o płci gadziego potomka). Na początku XX wieku naukowcy zrozumieli, że w przypadku niektórych gatunków płeć jest determinowana przez chromosomy. Około 20 lat później wykazano, że dotyczy to także ssaków, a za określenie płci podczas rozwoju zarodkowego odpowiadają chromosomy Xi Y.

W CIĄGU następnych kilkudziesięciu lat naukowcy zidentyfikowali Y jako sprawcę męskości i uznali, że Xi Y wyewoluowały z pary autosomów dawnego przodka. Przypadkowo, tuż przed pojawieniem się ssaków lub wkrótce po tym wydarzeniu, mutacja w jednej kopii autosomu, który przekształcił się w przeszłości w Y, spowodowała, że z zarodków dziedziczących ten zmieniony chromosom powstawały samce, a z pozostałych samice. W 1990 roku genetycy określili, która część Y jest odpowiedzialna za męskość: gen zwany SRY (sexdetermining region Y określający pleć obszar Y). Białko kodowane przez SRY odpowiada za wykształcenie jąder, aktywując zapewne geny na różnych chromosomach. Następnie testosteron i inne substancje wytwarzane w jądrach decydują o powstaniu cech męskich. Naukowcy doszli do wniosku, że ludzkie chromosomy pici rozpoczęły życie jako dopasowana para, dlatego że ich końce są bardzo podobne i zdolne do rekombinacji.
 
 

Woda

sztuczne rzęsy Wraz z wodą uciekają nam z organizmu cenne składniki trzeba je uzupełniać a zyskuje na tym zdrowie i uroda gdy się pocimy staramy się bronić przed przegrza...

Wielki brzuch

amalian balance Osoby, które mają wielkie brzuchy nie zważają na swoje zdrowie jeśli reszta ciał nie jest tak roztyta. Jednak jest coś takiego jak otyłość brzuszna. Trzeba...

Ciasne ale własne

W dwudziestym pierwszym wieku, gdzie domy stawia się na potęgę, każdy chce mieć dla siebie kawałek ziemi obserwuje się zjawisko bezdomności na bardzo szero...