biologia

Kredyty Podobnie jak paleontolodzy, którzy badając szkielety współczesnych zwierząt oraz skamieniałości ich przodków, śledzą ewolucję gatunków, biolodzy molekularni potrafią obecnie odtworzyć ewolucję chromosomów i genów, rozszyfrowując sekwencje DNA. Z najnowszych danych wynika, że historia chromosomów płci była niezwykle dynamiczna. Cechowała ją seria nagłych zmian w chromosomie Y, kompensowanych zmianami w X. Te przemiany i oddziaływania trwają nadal. Co więcej, chromosom Y od dawna uważany za niedobitka, przydatnego w zasadzie tylko do rozpoczęcia programu rozwoju osobnika płci męskiej okazał się znacznie ważniejszy, niż podejrzewała większość biologów. Przez około 300 min lat zachował niewielką liczbę genów ważnych do przeżycia samców i pozyskał nowe, potrzebne do rozmnażania. Zamiast stać się Rodneyem Dangerfieldem* chromosomów (tak niektórzy nazywali niezbyt szanowany chromosom Y), jest bardziej podobny do Woody’ego Allena: mimo niepozornego wyglądu potrafi tak wiele dokonać.

Siłą napędową większości badań nad ewolucją ludzkich chromosomów pici była zwykła ciekawość. Ale istniał też inny powód: chęć zrozumienia przyczyn i leczenia bezpłodności mężczyzn. Odkrycie genów Y, mających wpływ na zdolność do rozmnażania, mogłoby zaowocować nowymi terapiami dla osób, u których brak tych genów lub są uszkodzone. Ostatnie osiągnięcia to efekt ponadstuletnich badań. W XIX wieku biolodzy uważali, że o płci ludzi i innych ssaków decyduje środowisko, podobnie jak u współczesnych gadów (temperatura zarodka we wczesnym stadium rozwoju rozstrzyga o płci gadziego potomka). Na początku XX wieku naukowcy zrozumieli, że w przypadku niektórych gatunków płeć jest determinowana przez chromosomy. Około 20 lat później wykazano, że dotyczy to także ssaków, a za określenie płci podczas rozwoju zarodkowego odpowiadają chromosomy Xi Y.

W CIĄGU następnych kilkudziesięciu lat naukowcy zidentyfikowali Y jako sprawcę męskości i uznali, że Xi Y wyewoluowały z pary autosomów dawnego przodka. Przypadkowo, tuż przed pojawieniem się ssaków lub wkrótce po tym wydarzeniu, mutacja w jednej kopii autosomu, który przekształcił się w przeszłości w Y, spowodowała, że z zarodków dziedziczących ten zmieniony chromosom powstawały samce, a z pozostałych samice. W 1990 roku genetycy określili, która część Y jest odpowiedzialna za męskość: gen zwany SRY (sexdetermining region Y określający pleć obszar Y). Białko kodowane przez SRY odpowiada za wykształcenie jąder, aktywując zapewne geny na różnych chromosomach. Następnie testosteron i inne substancje wytwarzane w jądrach decydują o powstaniu cech męskich. Naukowcy doszli do wniosku, że ludzkie chromosomy pici rozpoczęły życie jako dopasowana para, dlatego że ich końce są bardzo podobne i zdolne do rekombinacji.
 
 

Ćwiczenia fizyczne

puszkowane jedzenie  Dlatego właśnie każdy człowiek ćwiczący kulturystykę winien pamiętać o konieczności dostosowania obciążeń treningowych do indywidualnych potrzeb i możli...

leczenie depresji opole

biegunka u niemowlaka  Człowiek dotknięty depresją musi dokonać pewnych zmian w swoim trybie życia, aby skutecznie móc wygrać z ta chorobą. A pewne jest, ze choroba daje się l...

Ciasne ale własne

W dwudziestym pierwszym wieku, gdzie domy stawia się na potęgę, każdy chce mieć dla siebie kawałek ziemi obserwuje się zjawisko bezdomności na bardzo szero...